CalcTool

Stel uw rechtsbijstandsverzekering samen en vraag vrijblijvend offerte aan.
1
Premie
2
offerte
3
gegevens
4
verklaringen
5
bevestigen
Stap 1: Premie
Rechtsbijstandsverzekering
Ik kan hier mijn verzekering samenstellen en mijn premie berekenen. De rechtsbijstandverzekering is bestemd voor mij als ondernemer. Indien gewenst kan ik ook privé meeverzekeren. Tegen aantrekkelijke condities. Ik ontvang één premienota op naam van mijn onderneming.
Wat is uw bedrijfsvorm?
De rechtsbijstandsverzekering is bestemd voor mijn onderneming.
Wat is uw hoedanigheid?
The field: "criterium_zzp" is not defined in the proper data worksheet
Covermij, passende verzekeringsvoorwaarden met een aantrekkelijke premie.
Vraag vrijblijvend uw offerte aan
Vraag een offerte aan en ontvang de offerte per e-mail.
Heeft u eerder een offerte aangevraagd?
Heeft u eerder ingelogd? Wenst u een nieuwe offerte ontvangen op hetzelfde e-mailadres? Log dan in met gebruik van uw e-mailadres en wachtwoord.
e-mailadres
wachtwoord
Bedrijfsgegevens
bedrijfsnaam
straat
huisnummer
toevoeging
postcode
plaats
telefoonnummer
KvK-nummer
rechtsvorm
Contactgegevens
aanhef
voornaam
voorletters
tussenvoegsel
achternaam
mobiel nummer
e-mailadres
wachtwoord
wachtwoord (nogmaals)
beveiligingsvraag
beveiliging antwoord
Postadres
adres en postadres zijn hetzelfde
Wat is uw lidmaatschapsnummer?
Bent u lid van een andere (beroeps)vereniging?
Acceptatievragen
Zijn er in de afgelopen 5 jaar schades veroorzaakt / geleden door gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen verzekering dekking biedt?
Is er in de afgelopen 5 jaar door een verzekeringsmaatschappij enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat risico en voor die verzekering golden?
Is er in de afgelopen 8 jaar sprake geweest van een veroordeling (ongeacht de opgelegde straf) of een strafbeschikking of een transactie (beide voor een taakstraf van meer dan 20 uur), of aanraking met justitie ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in verband met bovenstaande, of een uitgebrachte dagvaarding in een lopende procedure, alles ter zake van een misdrijf?
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?
Uw persoonsgegevens
Om uw verzekering te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de verzekeraar en wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij voor de volgende doelen: • het afsluiten, uitvoeren en beheren van uw verzekering; • om fraude te voorkomen en te bestrijden; • het houden aan wet- en regelgeving. Door het aanvragen van deze verzekering gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doelen.
Voor akkoord offerte:
Ondergetekende verklaart namens verzekeringnemer en eventuele medeverzekerden, dat bij verzekerden gedegen onderzoek is uitgevoerd, waaruit blijkt dat geen aanspraken, feiten en/of omstandigheden bekend zijn waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen, dat deze zullen leiden tot een aanspraak waarvoor een beroep zou kunnen worden gedaan op onderhavige verzekering of die voor risicobeoordeling van belang zouden kunnen zijn.
Akkoordverklaring
Verzekering voor beroepsaansprakelijkheid
Uw offerteaanvraag samengevat:
Bedrijfsnaam
-
Hoedanigheid
Andere activiteiten
Jaaromzet
Verzekerd bedrag beroepsaansprakelijkheid
€ 250.000 per aanspraak en € 500.000 per jaar
Eigen risico beroepsaansprakelijkheid
€ 500
Verzekerd bedrag bedrijfssaansprakelijkheid
€ 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per jaar
Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid AVB
-
inloop
Premie
Uw jaarpremie
Assurantiebelasting (21%)
€ 0,00
Uw premie wordt
€ 0,00
U heeft alle gegevens ingevuld. Afhankelijk van uw betalingsvoorkeur kan de uiteindelijke premie licht afwijken. Bevestig hier uw offerteaanvraag. U ontvangt per e-mail een vrijblijvende offerte. U gaat hiermee geen verplichtingen aan. Het kan enkele seconden duren voordat uw verzoek verwerkt wordt. Wij verzoeken u eventjes geduld te betrachten.
uw jaarpremie:
Minimum premium
€ 0,00
Beantwoord een paar vragen en bereken direct uw premie.