Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid

 

De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de arbeidsdeskundige en daarmee de enige voorwaarden in Nederland die speciaal zijn afgestemd op de praktijk van de zelfstandige arbeidsdeskundige.

Hoedanigheid

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld. De verzekering biedt onder meer dekking voor werkzaamheden op het gebied van:

 • arbeidsdeskundige onderzoeken

 • trajecten 2e spoor

 • advisering inzake sociale zekerheidsvraagstukken

 • advisering en begeleiding bij werkzaamheden m.b.t. de Wet Verbetering Poortwachter

 • individuele trajectbegeleiding naar ander werk / andere werkgever

 • onderzoek en begeleiding van re-integratiemogelijkheden

 • onderzoek naar de status structureel functioneel beperkt en arbeidsgehandicapte

 • advies over subsidies en werkvoorzieningen in het algemeen

 • onderbouwen en aanvragen van subsidies, premiekorting en dergelijke bij herplaatsingen

 • onderzoek naar mogelijkheden rondom wet Amber en artikel 29 lid B "no risk polis"

 • vaststelling van loonwaarde bij herplaatsing

 • werkplekonderzoek

Ook voor werkzaamheden die dicht tegen arbeidskunde aanliggen, kunnen wij dekking bieden. Denk hierbij aan:

 • coachen van ondernemers bij arbeidsongeschiktheid (zodat zij weer kracht vinden om aan de slag te gaan)

 • arbeidsdeskundige begeleiding bij letselschade in combinatie met herstelcoaching.


Let op! De tekst op dit portaal geeft een zo getrouw mogelijke indruk van de verzekeringsdekking. Aan de tekst op het portaal kunt u echter geen rechten ontlenen. Voor de verzekeringsdekking gelden uitsluitend de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden.